DET GLADE BUDSKAP.

Vårt sanne åndelige hjem er verken denne jorda eller dens lavere åndelige sfærer. Vårt opprinnelige hjem er Himmelen, der vi engang alle levde som rene engler med Gud. Hvordan var hjemmet vårt? -- Det var lyst, harmonisk og sunt. Herren vår Gud gav oss sin første og eneste skapt av Gud, - Kristus, - som konge for alltid.

Etter lang tid, begynte Lucifer, Guds 2. sønn, -- av misunnelse mot sin brors kongeverdighet, å agitere for seg selv. 

Tålmodig ventet Gud på den frie avgjørelsen fra alle skapte, -- den som ikke entydig bestemte seg for den rettmessige kongen, hadde i hovmod syndet, og kunne ikke lenger bli i Himmelen. 

Med den falske lederen Lucifer, ble også vi alle styrtet ned i det dype åndelige mørke, og ble fanger i fordervelsens kjærlighetsløse rike. En dyp avgrunn hindret oss fra å vende tilbake til Himmelen. Vi led også tapet av vår åndelige familie som var trofaste mot Kristus og kunne fortsatt være i Himmelen, -- foreldre, søsken, tvillingsjeler. 

Kristus ba Gud om å befri oss fra denne frafall synden, - og Herren tillot det. 

Slik ble Kristus et menneske på denne jorda, -- hans navn var Jesus. Han forkynte sannhet og kjærlighet, og stod imot alle fristelser fra den onde. Opphissede mennesker hånte og pinte han, og til sist naglet han uskyldig til korset. 

Før han døde på korset, tilgav Jesus alle som hadde pint han. Han forble også trofast i sin nestekjærlighet, og troskap til Gud. 

Deretter som ånd, gikk han i kamp mot Lucifer, og vant over ham. Han kuttet ned på Lucifers makt, -- åpnet de åndelige fengselsdørene, og alle som ville, kunne vende tilbake til friheten i Himmelen. Dette er det glade budskapet, for Kristus bygde en åndelig bro, som lukket avgrunnen til vårt sanne hjem. Enhver som ville, kunne velge friheten. 

Mange har skitnet til sine himmelske klær gjennom senere synder og overtredelser av Guds lover. Siden bare de rene eller rensede kan være i Himmelen, er fjerning av smuss uunngåelig. Dette er bare mulig gjennom selvinnsikt og anger over begåtte feil. Selvinnsikt og anger er viktigere for den falne ånd, enn lengden av oppholdet i det åndelige mørket. 

Enhver kan, i bønn til Gud, via Jesus Kristus, legge fram sin selvinnsikt og anger, og be om barmhjertighet og tilgivelse. Når vi ber Gud om tilgivelse, er det viktig at vi tilgir alle de som har gjort feil mot oss. Vi må på var side frita dem for alle former for straff, så langt Guds rettferdighet tillater. 

Det er sant at ingen og ingenting kan holde tilbake den som er villig til å vende tilbake til Himmelen. Den personlige viljen er avgjørende. Enhver som har god vilje, kan forvente åndelig og åndevesenes hjelp. Det som er viktig er å åpne opp for slik hjelp. Et styrkende kodeord er lovprising av Gud, og samtidig Jesus Kristus seiersrop, HALLELUJA. Åndelig kan dette ordet formidle lys og kraft. 

Alle bør påta seg oppdraget å forkynne "Det glade budskap". Fortell videre hva Jesus Kristus har gjort for de frafalne, hvordan han har befridd oss, at alle kan komme tilbake til vårt sanne hjem, Himmelen. Dette er det sanne formålet med livet for alle frafalne.