GLÆDELIGT BUDSKAB *

Vores sande ÅNDELIGE FÆDRELAND er hverken denne jord eller lavere åndelige sfærer. Vores allesammens urfædreland er himlerne; hos GUD, hvor vi oprindeligt levede som RENE ENGLER.

Hvordan er vores fædreland? Lys, harmonisk, sund. Der gav GUD Herren os for alle tider Sin førstefødte og eneste af HAM fødte søn: KRISTUS, til konge. 

Efter længere tider begyndte Lucifer, GUDs 2. søn, at føle sig mere egnet til at opfylde Kristi opgaver og hvervede for sig. GUD afventede den frie afgørelse fra enhver himmelskabning. Alle, som ikke entydigt havde bestemt sig for den retmæssige konge Kristus, kunne ikke længere forblive i himlerne. 

Vi, som traf den forkerte afgørelse, styrtede ned i det åndelige mørke og blev fanget i fordærvelsens kærlighedsløse dødsrige. En dyb kløft hindrede de faldne i at vende tilbage til himlen. 

Vi måtte også beklage tabet af alle de af vores åndelige familiemedlemmer, som var forblevet tro mod Kristus og forblev i himlerne: Forældre, søskende, børn og dualer. 

Da GUD efter en tid af Kristus blev bedt om at måtte befri os fra frafaldets synd, tillod Herren dette. Til denne jordiske forløsning kom KRISTUS SOM MENNESKE MED NAVNET JESUS ned på vores jord. Ved at forkynde sandheden, leve kærligheden modstod GUDs søn alle fristelser af det onde. 

Opviglede mennesker hånede og pinede ham, og korsfæstede ham med urette! Inden han døde af kvalerne, tilgav Jesus alle sine bødler - Altså forblev han usvækket i sin næstekærlighed og sin tro mod GUD. 

Så trådte han åndeligt ind i helvedes sfærer til KAMPEN MOD LUCIFR og dennes vasaller. Kristus sejrede, indskrænkede nu Lucifers magt og åbnede alle åndelige fængsler! Siden da kan enhver af sin egen fri vilje vende tilbage til himlerne! Dette er det GLÆDE BUDSKAB! Kristus byggede en åndelig bro, der lukker kløften til vores sande fædreland. Enhver kan bestemme sig for friheden. 

Dog har mange igen plettet deres åndelige gevandter ved at begå nye synder og overtræde GUDs love. Fordi kun det rene kan være i himlen, er en renselse uomgængelig. Denne er muligt ved ærlig indsigt af de fejl, der blev begået, og dyb anger. INDSIGT + ANGER er mere betydningsfulde for den faldne ånd end varigheden af opholdet i åndeligt mørke. 

Enhver kan ved bøn ”i Jesu Kristi navn” tilbyde GUD, Herren, sin indsigt og anger og aktiv GENOPRETNING. 

Med håb om tilgivelse er det nødvendigt, at tilgive alle dem, der nogensinde har fejlet mod os! Med hensyn til dem GIVER VI FOR VORES VEKOMMENDE AFKALD PÅ ENHVER STRAF. 

Det er sandt, at ingen og intet kan opholde den, der vender hjem til himlene, så længe denne beslutter sig hertil med fast vilje. Velsignet bistand må forventes. Et styrkende kodeord er lovprisningen af GUD og samtidig Jesu Kristi sejrsråb: "HALLELUJA!" 

Enhver må overtage OPGAVEN OG FORKYNDE DET GLADE BUDSKAB. Dermed berettes om det SANDE LIVSFORMÅL: Tilbagevenden af hele den faldne skabelse til den himmelske frihed. 

* Taget fra den GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e.V.'s kredo.