RADOSTN POSELSTV *

Naš pravou duchovn vlast nen tento pozemsk svět, natož podsvět.  Pravlast ns všech jsou nebesa, domov BOŽ, kde jsme původně žili jako RYZ ANDĚL. 

Jak si naši vlast představit? Inu, je pln světla, harmonie a zdrav. Odtud vzešel nš krl, navěky z vůle bož nm lidstvu BOHEM věnovan syn, KRISTUS, jedin to jeho prav syn. Po čase však jeho druh syn, Lucifer, nabyl přesvědčen, že je vše, co se od Krista očekv, schopen plnit lpe, a začal lidstvo vbit. BŮH vyčkal, jak se nebesk stvořen svobodně rozhodnou. Kdo se jednoznačně nepostavil na stranu prvoplatnho krle Krista, musel nebesa opustit. 

My všichni, kteř jsme se zmlili, jsme se zřtili do hlubin duchovn temnoty a stali se vězni zkzypln řše mrtvch bez kapky lsky. Mezi odpadnuvšmi a nebesy se rozevřela nepřekonateln propast. Museli jsme se vypořdat i s bolestivou ztrtou všech členů naš duchovn rodiny, kteř zůstali Kristu a nebesům i nadle věrn: rodičů, sourozenců, dět, dvojnků a dvojnic. 

Když po čase Kristus BOHA poždal, aby z ns sňal hřch, kterho jsme se odpadnutm od vry dopustili, Bůh svolil. Za čelem naplněn svho dla, jehož clem bylo vykoupen pozemskho lidstva, na sebe KRISTUS vzal lidskou podobu a přišel mezi ns na zem JAKO ČLOVĚK JMNEM JEŽŠ. Hlsajce pravdu, ztělesňujce lsku, odolal syn BOŽ veškermu pokušen zla. 

Stal se obět vsměchu a trap, kter mu přivodil zmanipulovan, rozvšněn lid, kter jej nakonec neprvem ukřižoval! Ježš před svm trpnm skonem odpustil všem, kteř mu ublžili – nenechal se tudž ani v nejtěžšch chvlch zlomit, vytrval ve sv lsce k bližnm a zůstal věrn BOHU. 

Hned pot se v duchu pustil v pekelnch sfrch DO BOJE S LUCIFEREM a jeho vazaly. Kristus zvtězil, omezil Luciferovu moc a otevřel všechna duchovn vězen! Od t doby se může každ na zkladě sv svobodn vůle vrtit zpět na nebesa! To je to RADOSTN POSELSTV. Kristus překlenul propast, kter ns oddělovala od naš prav vlasti, duchovnm mostem. Cesta ke svobodě je tak voln, stač se pro ni rozhodnout. 

Mnoz však novmi hřchy a prohřešky proti BOŽM zkonům znovu potřsnili sv duchovn hvy. Nebesa však nic neryzho nepřipoušt, a proto je nezbytně nutn očistit se. Očisty lze doshnout upřmnm přiznnm chyb a vyjdřenm hlubok ltosti nad tm, že jsme se jich dopustili. PŘIZNN + LTOST jsou důležitějš, než doba, kterou padl duch strvil v duchovn temnotě. 

K pnu BOHU se může s přiznnm a ltost obrtit každ modlitbami „ve jmnu Ježše Krista“ a nabdnout činn ODČINĚN. 

V naději na odpuštěn je nutn odpustit všem, kteř se vůči nm kdy něčm provinili! 

Co se jich tče, VZDVME SE ZA SEBE JAKHOKOLIV NROKU NA JEJICH POTRESTN. 

Jakmile se někdo pevně rozhodne pro nvrat na nebesa, je pravdou, že mu v tom nikdo a nic nezabrn. Naopak, může se spolehnout na ožehnanou podporu a pomoc. Povzbuzenm mu bude chvalozpěv velebc BOHA, a současně tž vtězn vkřik Krista: „HALELUJ!“. 

KOLU ZVĚSTOVAT TOTO RADOSTN POSELSTV se může zhostit kdokoliv. Tak, aby se šřilo povědom O PRAVM SMYSLU ŽIVOTA: totiž nvratu celho padlho stvořen do nebesk svobody. 

* Převzato z krda crkve GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e. V. 

GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e. V. Sekretarit: Hauptstr. 85 D-67271 Kindenheim 

Tel.: 06359-40022 Fax: 06359-40051 e-mail: geistchristliche-kirche@gmx.de 

Internet: www.geistchristliche-kirche.de (Manuskript: Gerhard Krause I www.leuchterhand.de)