RADOSTN POSELSTV *

Naš pravou duchovn vlast nen tento pozemsk svět, natož podsvět.

Pravlast ns všech jsou nebesa, domov BOŽ, kde jsme původně žili jako RYZ

ANDĚL.

Jak si naši vlast představit? Inu, je pln světla, harmonie a zdrav. Odtud vzešel nš

krl, navěky z vůle bož nm lidstvu BOHEM věnovan syn, KRISTUS, jedin to jeho

prav syn.

Po čase však jeho druh syn, Lucifer, nabyl přesvědčen, že je vše, co se od Krista

očekv, schopen plnit lpe, a začal lidstvo vbit. BŮH vyčkal, jak se nebesk

stvořen svobodně rozhodnou. Kdo se jednoznačně nepostavil na stranu

prvoplatnho krle Krista, musel nebesa opustit.

My všichni, kteř jsme se zmlili, jsme se zřtili do hlubin duchovn temnoty a stali se

vězni zkzypln řše mrtvch bez kapky lsky. Mezi odpadnuvšmi a nebesy se

rozevřela nepřekonateln propast.

Museli jsme se vypořdat i s bolestivou ztrtou všech členů naš duchovn rodiny,

kteř zůstali Kristu a nebesům i nadle věrn: rodičů, sourozenců, dět, dvojnků a

dvojnic.

Když po čase Kristus BOHA poždal, aby z ns sňal hřch, kterho jsme se

odpadnutm od vry dopustili, Bůh svolil. Za čelem naplněn svho dla, jehož clem

bylo vykoupen pozemskho lidstva, na sebe KRISTUS vzal lidskou podobu a přišel

mezi ns na zem JAKO ČLOVĚK JMNEM JEŽŠ. Hlsajce pravdu, ztělesňujce lsku,

odolal syn BOŽ veškermu pokušen zla.

Stal se obět vsměchu a trap, kter mu přivodil zmanipulovan, rozvšněn lid,

kter jej nakonec neprvem ukřižoval! Ježš před svm trpnm skonem odpustil

všem, kteř mu ublžili – nenechal se tudž ani v nejtěžšch chvlch zlomit, vytrval ve

sv lsce k bližnm a zůstal věrn BOHU.

Hned pot se v duchu pustil v pekelnch sfrch DO BOJE S LUCIFEREM a jeho

vazaly. Kristus zvtězil, omezil Luciferovu moc a otevřel všechna duchovn vězen! Od

t doby se může každ na zkladě sv svobodn vůle vrtit zpět na nebesa! To je to

RADOSTN POSELSTV. Kristus překlenul propast, kter ns oddělovala od naš prav

vlasti, duchovnm mostem. Cesta ke svobodě je tak voln, stač se pro ni

rozhodnout.

Mnoz však novmi hřchy a prohřešky proti BOŽM zkonům znovu potřsnili sv

duchovn hvy. Nebesa však nic neryzho nepřipoušt, a proto je nezbytně nutn

očistit se. Očisty lze doshnout upřmnm přiznnm chyb a vyjdřenm hlubok

ltosti nad tm, že jsme se jich dopustili. PŘIZNN + LTOST jsou důležitějš, než

doba, kterou padl duch strvil v duchovn temnotě.

K pnu BOHU se může s přiznnm a ltost obrtit každ modlitbami „ve jmnu

Ježše Krista“ a nabdnout činn ODČINĚN.

V naději na odpuštěn je nutn odpustit všem, kteř se vůči nm kdy něčm provinili!

Co se jich tče, VZDVME SE ZA SEBE JAKHOKOLIV NROKU NA JEJICH

POTRESTN.

Jakmile se někdo pevně rozhodne pro nvrat na nebesa, je pravdou, že mu v tom

nikdo a nic nezabrn. Naopak, může se spolehnout na požehnanou podporu a

pomoc. Povzbuzenm mu bude chvalozpěv velebc BOHA, a současně tž vtězn

vkřik Krista: „HALELUJ!“.

KOLU ZVĚSTOVAT TOTO RADOSTN POSELSTV se může zhostit kdokoliv. Tak, aby

se šřilo povědom O PRAVM SMYSLU ŽIVOTA: totiž nvratu celho padlho

stvořen do nebesk svobody.

* Převzato z krda crkve GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e. V.

GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e. V. Sekretarit: Hauptstr. 85 D-67271 Kindenheim

Tel.: 06359-40022 Fax: 06359-40051 e-mail: geistchristliche-kirche@gmx.de

Internet: www.geistchristliche-kirche.de (Manuskript: Gerhard Krause I www.leuchterhand.de)

 

INTERNATIONAL: