בשורה משמחת*

מולדתינו הרוחנית האמיתית אינה האדמה עליה אנו חיים אך גם לא ספירות רוחניות נמוכות. המולדת

 הקדמונית של כולנו הם השמיים, אצל האלוהים, היכן חיינו במקור כמלאכים טהורים.

איך היא מולדתינו? מלאת אור, הרמונית, בריאה. אזי נתן לנו אלוהים, האדון לעולם ועד את בנו הראשון והיחיד שנולד ממנו: ישו, למלך.

לאחר זמן ארוך החשיב עצמו לוציפר, בנו השני של אלוהים, כמתאים יותר, למלאת את מטלותיו של ישו וקנה לעצמו שם. אלוהים חיכה לראות מהי החלטת כל אחד ואחד מיצירי השמיים. כל אלה שלא החליטו בעד המלך האמיתי ישו, לא יכלו להמשיך להשאר בשמיים.

אנו, שהחלטתינו מוטעית קרסנו לשאול הלילה הרוחני והפכנו לשבויים בממלכת המוות חסרת האהבה המסואבת. תהום עמוקה מנעה מהנופלים לחזור לשמיים.

התאבלנו גם כן על אובדן כל חברי משפחתינו הרוחנית ששמרו אמונים לישו ונשארו בשמיים: הורים, אחים, ילדים, השווים והשוות לנו.

כשלאחר זמן ביקש ישו מאלוהים להרשות לו להצילינו מחטא הנפילה הזה, הרשה זאת אלוהים. לשם עבודת גאולה זו ירד ישו כאדם בשם ישו לאדמה. הוא מבשר את האמת, הוא חי את האהבה, התנגדות בן האלוהים לכל מיני היצר הרע.

אנשים שהוסתו לכך לעגו לו ועינו אותו וסימרו אותו ללא כל זכות על הצלב! לפני שהוא מת ביסוריו סלח ישו לכל מעניו. על כן הוא לא נשבר באהבת הזולת ובאמונתו לאלוהים.

אזי הוא נכנס ברוחו לספירות הגיהנום למלחמה נגד לוציפר ועבדיו. ישו ניצח, אז הוא הקטין את כוחו של לוציפר ופתח את דלתות כל בתי הכלא הרוחניים! מאז יכול כל אחד לפי ראות עיניו לחזור לגן עדן! זוהי הבשורה המשמחת! ישו בנה גשר רוחני הסוגר את הפער למולדתינו האמיתית. כל אחד יכול להחליט לחיות בחירות.

בשל חטאים חדשים ופגיעה בחוקי אלוהים, הכתימו רבים פעם אחר פעם את לבושיהם הרוחנים. משום שבגן עדן יכול להיות רק האדם הטהור, יש צורך בניקוי. הניקוי מתקיים דרך הודאה כנה בטעויות שנעשו והכאה עמוקה על חטא. הודאה + הכאה על חטא הם חשובים יותר לרוח הנופלת מאשר אורך זמן השהות באפילה הרוחנית.

כל אחד יכול להראות לאלוהים האדון דרך תפילותיו "בשם ישו הנצרתי" את הודאתו ואת הכאתו על חטא ולהציע פיצוי פעיל.

בבקשה למחילה חשוב למחול לכל אחד שבעבר חטא כנגדינו! לאור בקשתם למחילה אנו מוותרים מצידנו על כל צורה של עונש.

נכון כי אין איש או דבר שיכול למנוע את חזרתו של האדם בחזרה לגן עדן, כל עוד הוא מחליט ברצון חזק לכך. יש לקוות לעזרה מבורכת. מילת מפתח מחזקת היא תהילת האלוהים וקריאת הנצחון של ישו בעת ובעונה אחת: " הללויה!"

כל אחד יכול לקחת על עצמו את המטלה להפיץ את הבשורה המשמחת. בזאת אנו מספרים על מטרת החיים האמיתית: חזרת כל נופלי הבריאה לגן העדן של החירות.

 

*נלקח מתובנת כנסיית הרוח הנוצרית ע"ר